Home

Bevoegdheden

Groen nieuws uit de Oostkampse gemeenteraad
Groen erkent de grenzen aan de milieugebruiksruimte en ieders recht op een gezonde en kwalitatieve leefomgeving.
De bereikbaarheid van alle deelgemeenten met openbaar vervoer is prioritair. De zwakke weggebruiker staat centraal in de dorpskernen.
Een zo gediversifieerd mogelijk woonaanbod uitbouwen en openstaan voor nieuwe woonvormen is een noodzaak. Landbouwgrond neemt een belangrijke plaats van de open ruimte in. Toch ging er tussen 2000 en 2010 ca. 590 ha verloren.

Actueel

Omdat ze zo kort is vergat men waarschijnlijk de Majoor Woodstraat in de zone 30 van centrum Oostkamp te integreren. Een achttal handelszaken, een restaurant en een café zijn gevestigd langs deze straat. De straat maakt dus integraal deel uit van het “winkelend centrum” van Oostkamp. Trager autoverkeer zal het winkelen en wonen de straat zeker aangenamer maken.

Daarom...

Je ziet ze steeds meer opduiken, bewegingstoestellen. Groen gemeenteraadslid Geert Vercruyce stelde tijdens de gemeenteraad van 19 januari 2017 voor om bij de aanleg van speelpleinen voor kinderen ook aandacht te hebben voor bewegingstoestellen voor senioren. Het zijn dikwijls de grootouders die op de kleinkinderen letten. Door speelpleinen uit te rusten voor beide wordt werkelijk...

In januari 2017 is het zover. Opnieuw neemt Hilde Naessens een OCMWmandaat op. Ze kijkt er ontzettend naar uit en heeft heel veel plannen. Anders dan op de gemeenteraad waar het debat soms snedig gevoerd wordt en waar politici zich willen profileren, zoekt men in de OCMW-raad naar een consensus over de partijgrenzen heen. Ook als oppositielid kan je wegen op het beleid en worden je ideeën...